शिक्षा-स्वास्थ्य

विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयका शिक्षकलाई वार्षिक साढे १२ लाख तलब

भदौ ७, मनाङ । विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त र तलबभत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षणको ५८औँ प्रतिवदेनका अनुसार विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीको शिक्षक नियुक्त गरिएको पाइएको छ ।